PESTİSİT NEDİR?

YARARLI BİLGİLER 3

Pestisit, “pest” zararlı “cid” öldürücü yani zararlı öldüren madde anlamına gelmektedir. Dolayısıyla sadece sentetik kimyasallar değil bazı bitkisel kökenli hatta mikroorganizma kökenli preparatlar dâhil pek çok madde tarımda zararlı organizmaları öldürmek veya zararlarını engellenmek amacıyla pestisit adı altında kullanılmaktadır. Pestisit, herhangi bir istenmeyen canlının (pest) yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşiklerin karışımıdır.
PESTİSİTLERİN SINIFLANDIRILMASI
1.İnsektisitler: Böcek öldürücüler, (karıncalar, böcekler, tırtıllar, hamam böcekleri, sivrisinekler vb.)
2.Herbisitler: Ot öldürücüler ( yabani otlar, bitkiler, yosunlar)
3.Fungisitler: Mantar öldürücüler ( bitkisel hastalık mantarları, diğer mantar cinsleri vb.)
4.Akarisitler: Akar öldürücüler (Keneler, halı böcekleri, toz böcekleri vb.)
5.Rodentisitler: Fare öldürücüler, kemirici öldürücüler.
6.Pisisitler: Balık öldürücüler
7.Avisitler: Kuş Öldürücüler
8.Mollususitler: Yumuşakça öldürücüler
9.Nematisitler: Nematodlar, topraktaki segmentsiz kurtlar
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE PESTİSİT KULLANIMI
Dünyada tarım ilacı üretimi 3.5 milyon ton, yıllık satış tutarı ise 35-40 milyar $ arasında değişmektedir. Dünya pestisit pazarında tonaj olarak her yıl % 1.5 civarında bir büyüme beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerde pestisit kullanımı çok daha fazladır.
Dünya’da en fazla Pestisit olarak Herbisitler kullanılır. Herbisitleri, insektisitler ve fungusitler takip eder.
DÜNYA PESTİSİT KULLANIM YÜZDESİ :
Kuzey Amerika %30
Batı Avrupa % 25
Latin Amerika %13
Asya %16
Japonya %12
Afrika %2
Doğu Avrupa %2
Türkiye’de tarım ilacı tüketimi ortalama 36.000 tondur. Bu miktarın % 48’sini İnsektisitler, % 24’ünü Herbisitler, % 16’sını Fungisitler, % 12’ ünü de diğer gruplar oluşturmaktadır. Bu pestisitlerin yıllık satış tutarı da yaklaşık 230-250 milyon dolar civarındadır. Türkiye’de 2014 yılı sonu itibariyle 5239 adet ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmaktadır. Ülkemizde ruhsatlı etkili madde sayısı ise 902 adettir (GTHB, 2015)
Ülkemizde tarım ilacı kullanımı daha çok polikültür tarımın yapıldığı Akdeniz ve Ege bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Özellikle Adana, Mersin, Antalya illerinde yıllık pestisit kullanım miktarı, ülkenin %40’ına ulaşmaktadır. Ege bölgesinde ise İzmir en fazla kullanım ile bölgede birinci sırada yer almaktadır. Pestisit kullanımına ürün bazında bakıldığına %40 Pamuk ve hububat, %27 turunçgil ve üzümünde yer aldığı meyvelerde, %16 oranında da sebzeler gelmektedir

Önceki yazı
SİYEZ BUĞDAYI
Sonraki yazı
EROZYON (TOPRAK AŞINMASI)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed