ORGANİK TARIM

YARARLI BİLGİLER 4

Organik tarım, doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde devamlılığı sağlayan, hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak, doğadaki canlıların sürekliliğini sağlayan, doğal kaynakların ve enerjinin optimum kullanımı ile optimum verim alma sistemidir. Organik tarım, insan, çevre ve ekonomik olarak sürdürülebilir tarımsal üretim sistemini bütünleştiren bir yaklaşımdır.
Temel amacı; çevreyi korumak olan bu yöntemin ülkelere göre adlandırılmaları farklılıklar gösterir. Ekolojik Tarım, Biyolojik Tarım, Biyodinamik Tarım, Alternatif Tarım, Yenilenebilir Tarım ya da Sürdürülebilir Tarım olarak da adlandırılmaktadır.
Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı Organik Tarım faaliyetlerini organize etmekte ve yürütmektedir.
ORGANİK TARIMIN GENEL AMAÇLARI

  1. Toprağın biyolojik ve mineralojik yapısını korumak,
  2. Doğal floranın ve faunanın korunmasını sağlayarak, genetik çeşitliliği devam ettirmek,
  3. Toprak-insan-bitki-hayvan arasında bozulan ekolojik ilişkileri güçlendirmek,
  4. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek her türlü kirliliğin önüne geçilerek, iklim değişikliklerine engel olmaktır.

Organik tarım, geleneksel tarım yöntemlerinden daha kârlıdır.
Hava, su ve toprak açısından daha az zehirli bir ortama neden olur.
Toprak, çiftçilikte en önemli bileşen olup, organik tarım, toprak erozyonunu büyük ölçüde azaltarak toprağı korur. Böyle bir durumda toprak verimliliği uzun süre muhafaza edildiğinden, organik tarım, çiftçilere ekin yetiştirmek için toprağı daha uzun süre kullanmalarını sağlar.
Ekosistem üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir; çünkü ovada yaban hayatının varlığını desteklemek hayati önem taşımaktadır. Otlatma için bile güvenli mera alanları sağlar.
Organik tarım, yapay yöntemlerle hızlı bir şekilde yiyecek üretme şansını ortadan kaldırır.
Organik tarımda üretilen ürünler ya da gıda maddeleri, herhangi bir yapay tat, koruyucu ve zararlı kimyasallar içermezler.
Yiyeceklerin orijinal besin içeriği, sentetik gübrelerin ve böcek ilacının bulunmaması nedeniyle korunmaktadır.

Önceki yazı
EROZYON (TOPRAK AŞINMASI)
Sonraki yazı
PEYZAJ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed