Ekoloji

Ekoloji peyzaj3m 1200x600

Ekoloji (Doğa Bilimi), canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilimdir. Ekosistemse canlı ve cansız çevrenin tamamıdır. Kelime kökeni Eski Yunanca οἶκος (oikos), “ev, yakın çevre”; -λογία, (logia) “bilimi” kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Ekosistemi de abiyotik faktörler (toprak, su, hava, iklim gibi cansız faktörler) ve biyotik (üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar) faktörler olmak üzere iki faktör oluşturur.

Bu tanımlamadaki organizmalar; diğer bir deyim ile canlılar veya canlı çevre, insan, Hayvan ve bitkilere ait bireyleri veya bunlardan oluşmuş toplulukları ifade etmektedir. Tanımlamanın içinde geçen organizmaların içinde yaşadıkları ortam deyimi ise cansız çevre olarak da ifade edilir ve hava, su, toprak, ışık gibi faktörleri kapsar. Ekolojinin anatomi, bitki beslenmesi, botanik, fizik, fizyoloji, coğrafya, klimatoloji, kimya, jeoloji, jeomorfoloji, meteoroloji, morfoloji, patoloji, pedoloji ve zooloji gibi bilim dalları ile yakın ilgisi vardır.

Araştırma konusu, yöntemi ve amaçlarındaki bazı özellikleri yardımıyla çevre bilimi diğer doğa bilimlerinden ayırma imkânı vardır. Ekoloji, bütün canlılar için ortak olan ve canlılar üzerinde etki yapabilen temel konularla ilgilenir. Diğer bir ayırıcı özelliği ise ekolojinin bir canlıya ait belirli organları ve bu organlardaki hayat süreçlerini değil, canlıların içinde bulundukları hayat ortamı ve diğer canlılarla olan karşılıklı ilişkilerini incelemesidir.

EKOLOJİK DİSİPLİNLER

Ekopsikoloji

Ekosistem ekolojisi

Otokoloji

Peyzaj ekolojisi

Topluluk ekolojisi

PEYZAJ EKOLOJİSİ

Peyzajdaki alansal modeller ve insan etkileri dahil özellikle bozulmanın rolü üzerine eğilerek bunların nasıl meydana geldikleri ile ilgilenen, ekolojinin nispeten yeni bir dalıdır.

PEYZAJIN YAPISINI OLUŞTURAN DOĞAL EKOLOJİK FAKTÖRLER

KLİMATİK FAKTÖRLER: Işık, sıcaklık hava nemi, yağışlar ve hava hareketleri gibi iklim öğeleri veya meteorolojik verileri içermektedir. Bu faktörler, peyzaj alanlarında kullanılacak bitki seçimi için çok önemli faktörlerdir.

TOPRAK FAKTÖRÜ: Toprak tüm bitkisel ürünlerin yaşam ve üretim kaynağı, yeraltı kaynaklarının ambarı, mikroorganizmaların ve tüm canlıların yaşama ortamıdır. Toprağın bu karakteri peyzajın yapısını oluşturan tüm öteki canlı ve cansız öğeler tarafından etkilenmekte ve böylece toprak faktörünün fonksiyonları peyzajlara göre değişik arz etmektedir.

RÖLYEF FAKTÖRÜ: Rölyef bir peyzaja ait arazi şeklinin düz, girintili-çıkıntılı, eğimli, alçak veya yüksek gibi deyimlerle tanıtılmasını sağlayan bir tanımdır. Rölyef, Rakım – Eğim ve Bakı olmak üzere üç alt başlıkta incelenir.

BİYOTİK FAKTÖRLER: Canlı faktörleri (İnsan, hayvan, bitki ve mikroorganizmalar)

Önceki yazı
Vortex Bahçesi
Sonraki yazı
FOTOSENTEZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed